Μεριμνούμε για την υγεία και την πρόληψη με τη λειτουργία ΚΕΠ ΥγείαςΤην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικών δομών του Δήμου μας, πετύχαμε με την ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας.

Βασικοί στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω του ΚΕΠ Υγείας είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας.

 Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μεριμνούμε για την υγεία των δημοτών και την ποιότητα ζωής τους, μέσω της πρόληψης. Πόσο μάλλον, σε μια εποχή που μαστίζεται από την οικονομική κρίση, με τις συνέπειές της να έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και σε αυτόν τον τομέα.
Με τη συμμετοχή μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), διοργανώνουμε σταθερά δράσεις, ομιλίες και παρουσιάσεις ενημέρωσης, καθώς και ποικίλες δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, όπως ΠΑΠ τεστ, μαστογραφικούς και οφθαλμολογικούς ελέγχους, μετρήσεις οστικής πυκνότητας κ.ά. Συγχρόνως, ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στη λειτουργία δομών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Δομές, όπως το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο, ο Εθελοντικός Συμβουλευτικός Σταθμός Εφήβων και πλέον, το ΚΕΠ Υγείας, που υπόσχεται να προχωρήσει το επίπεδο παροχής ιατρικής φροντίδας στο Δήμο μας ένα βήμα παραπέρα.