Το πρόγραμμα μας

  • Καθαριότητα - πρώτιστο μέλημα
  • Σεβασμός στο περιβάλλον
  • 100% αντιπλημμυρική θωράκιση
  • Ολοκαίνουριο οδικό δίκτυο - καινοτόμες συγκοινωνίες
  • Πλήρης αξιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας με έργα με ήδη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις
  • Επέκταση φυσικού αερίου & αξιοποίηση κι άλλων μορφών ενέργειας
  • Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας
  • Ο πολίτης κάθε ηλικίας στο επίκεντρο
  • Νέα έργα υποδομής – παρακαταθήκη
  • Θερμαϊκός – Τουρισμός προορισμός