Ενισχύουμε την τοπική αγορά με τη δημιουργία Open Mall στην ΠεραίαΣτην υλοποίηση ενός έργου καινοτόμου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία στοχεύουμε, καταθέτοντας φάκελο  χρηματοδότησης για τη δημιουργία Ανοικτού  Κέντρου Εμπορίου στην Περαία προϋπολογισμού 3.000.000€.

Το έργο, θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και της αισθητική εικόνα της περιοχής, με την υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων και Επαγγελματιών Δήμου Θερμαϊκού και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η περιοχή   αποτελείται από τμήματα των οδών Ρωμανού, Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας, Ιωνίας, Κρήτης, Ανθέων, Δημοκρατίας, Κουντουριώτου, Ελευθερίας, 26ης Οκτωβρίου, Μακεδονίας και 25ης Μαρτίου, ενώ στις δράσεις ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται :

·         Δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της Κουντουριώτου
·         Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
·         Προμήθεια Ηλεκτρικού Λεωφορείου, για βελτίωση προσβασιμότητας
·         Έξυπνα παγκάκια με WiFi Sensors
·         Σύστημα διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων «έξυπνης πόλης»
·         Δωρεάν ασύρματο δίκτυο στην περιοχή παρέμβασης
·         Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και συστημάτων έξυπνης διαχείρισής τους
·         Προμήθεια ηλεκτρικού απορριμματοφόρου για την αποκομιδή απορριμμάτων
·         Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα του Δήμου και για το ευρύ κοινό

Παρεμβάσεις πρωτοποριακές, που εξασφαλίζουν την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τη βελτιωμένη προσβασιμότητα, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και έναν πολύτιμο εκσυγχρονισμό της μικρομεσαίας εμπορικής επιχειρηματικότητας, με μια συνακόλουθη ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας.